ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธเนศ โสรัตน์

Managing Director

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโมนาช (Monash University Law School)
นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตรัฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Language
Thai English
Contact
Tel:
Email: thanet@v-servegroup.com
คุณธเนศมีตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท วี-เว็ลธ์ จำกัด และ รองประธานกรรมการบริษัทเครือวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป และอดีตที่ปรึกษาท่านหนึ่งในสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสมาชิกคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ตรงกว่า 10 ปีในประเด็นด้านศุลกากร เช่น การตรวจสอบหลังตรวจปล่อย พิธีการและสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร ทำให้คุณธเนศมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายศุลกากรและระเบียบหลักเกณฑ์อันเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกเป็นอย่างดี ไม่เพียงแต่มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นการวางแผนทางศุลกากรเกี่ยวกับการค้าขั้นสูงเท่านั้น แต่ยังมีความรู้ความเข้าใจถึงการนำไปใช้ในระดับปฏิบัติการอีกด้วย

Contact Us

FOR QUESTIONS AND QUERIES ON OUR SERVICES,
YOU MAY REACH US AT THE FOLLOWING CONTACTS: