วิชชญา ปฐมวัฒน

Associate lawyer

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Language
Thai
Contact
Tel:
Email:
คุณวิชชญา มีประสบกาณ์ในการดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจและการค้า มีประสบการณ์ ใน การให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกความในการจัดตั้งบริษัท งานธุรการบริษัท จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและใบอนุญาตต่างๆ รวมถึงงานด้านการเจรจา ติดตามทวงถาม การเร่งรัดหนี้สิน การประนอมหนี้ ฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่ง คดีล้มละลาย ตลอดจนการสืบทรัพย์บังคับคดีและงานติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการต่างๆ

Contact Us

FOR QUESTIONS AND QUERIES ON OUR SERVICES,
YOU MAY REACH US AT THE FOLLOWING CONTACTS: