ไพโรจน์ ด้วงรุ่ง

Counsel

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Language
Thai
Contact
Tel:
Email:
คุณไพโรจน์ มีประสบการณ์มากว่า 33 ปี ในการเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและ ว่าความดำเนินคดีทางแพ่ง อาทิเช่น คดีกู้ยืมจำนอง เช่าซื้อลิสซิ่ง คดีแรงงาน คดีล้มละลาย การระงับข้อพิพาททางการค้า และดำเนินคดีทางอาญา รวมถึง งานนิติกรรมสัญญา ต่างๆ เป็นตัวแทนในการเข้าเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อระงับข้อพิพาท ในคดีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ตลอดจนมีประสบการณ์การดำเนินคดีความต่างๆในชั้นศาล

Contact Us

FOR QUESTIONS AND QUERIES ON OUR SERVICES,
YOU MAY REACH US AT THE FOLLOWING CONTACTS: